SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

66.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 39/08), članku 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 29/07), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županjska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti tvrtki »Jadranka hoteli« d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži »Sunčana uvala«, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Daje se suglasnost tvrtki »Jadranka hoteli« d.o.o., Dražica 1, 51 550 Mali Lošinj, OIB 25295166877, da kao Ovlaštenik koncesije na plaži »Sunčana uvala« u Gradu Malom Lošinju temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Sunčana uvala, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 29/07) sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dodijeli na obavljanje obrtu »Karmen«, 51550 Mali Lošinj, Predjel Dražica 12, MBO: 97309443 i to iznajmljivanje sandolina, pedalina, brodica i gumenjaka s motorom, taxi boat, iznajmljivanje surfa, vožnje bananom, tubama i padobranom, skijanje na vodi, iznajmljivanje jet- ski, izleta brodicom te fishing tour (izlet brodicom radi lova ribe).

Članak 2.

Obrtu »Karmen« dopušta se gospodarsko korištenje sredstava iz članka 1. ove Odluke, a sve u skladu s Odlukom iz točke 1. ove Odluke i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/5, URBROJ: 2170/1-10/6-07-9 od 3. kolovoza 2007. godine) s napomenom da je za djelatnosti iz članka 1. ove Odluke koje prema svojoj naravi izlaze iz koncesioniranog područja potrebno ishoditi dozvolu nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području se daje koncesija (koncesijsko odobrenje).

Zadužuje se »Jadranka hoteli« d.o.o. da primjerak ugovora koji će zaključiti s obrtom »Karmen« dostavi Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze u Primorsko- goranskoj županiji.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do isteka koncesije, odnosno do 3. kolovoza 2012. godine.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-27

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupštine

Predsjednik
Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=00001&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr