SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from KRALJEVICA 2642..2642

27.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 22.Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donosi

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA ZA 2011. GODINU


RAZVOJNI PROGRAMI Plan 2011./2 Izvršenje 2011./2 Izvori


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

RAZDJEL 1. ODSJEK ZA POSLOVE UREDA GRADA,

GRADSKOG VIJEĆA I MJESNE SAMOUPRAVE 398.000 368.306

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 277.000 268.849


1. Program pripreme i donošenja akata iz djelokruga tijela 277.000 268.849

- Umjetnička djela 2.000 0 1

- Ulaganja u računalne programe 150.000 150.536 3

- Ulaganja u postrojanja i opremu 125.000 118.313 1,3

Kapitalne donacije 121.000 99.457


1. Program neprofitnih organizacija 121.000 99.457

- Kapitalne donacije 80.000 79.900 1

(Vatrogasna zajednica, DVD Rab)

- Nabava instrumenata (Limena glazba Rab) 20.000 19.557 1

- Opremanje postrojbe civilne zaštite 20.000 0 1

- Oprema za održavanje i zaštitu 1.000 0 1,6


RAZDJEL 2. ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE 7.770.000 7.689.774


1. Program održavanja i uređenja javnih površina 895.000 810.755

- Uređenje javnih površina 120.000 49.990 3

- Podizanje standarda plaža 775.000 760.765 3

- Uređaj za mjerenje temperature mora 0 0 3

2. Program održavanja i uređenja nerazvrstanih cesta 1.031.000 1.423.383

- Nerazvrstane ceste - otkup zemljišta 300.000 299.984 6

- Uređenje i rekonstrukcija ceste Mućel - Markunići - Matkići 77.000 769.645 3

- Nerazvrstane ceste - dodatna ulaganja 654.000 353.754 3

3. Program održavanja i uređenja mjesnih groblja i spomenika 100.000 99.267

- Izrada mrtvačnica i uređenje groblja 100.000 99.267 3

4. Program održavanja i proširenje javne rasvjete 590.000 570.220

- Proširenje i opremanje javne rasvjete 590.000 570.220 3,6

5. Program izgradnje objekata i uređaja odvodnje 3.669.000 3.513.554

- Odvodnja otpadnih voda - sustav Draga 1.860.000 1.522.544 3,6

- Izrada parcelacijskog elaborata 70.000 0 3

(pojas Gonar Soline - uvala Sv. Eufemija )

- Odvodnja otpadnih voda - sustav Rab 1.739.000 1.991.011 4

6. Program zbrinjavanja komunalnog otpada 50.000 50.000 1,3,6,4

7. Program poslovni i stambeni prostori 441.000 251.158

- Projektna dokumentacija 31.000 30.750 6

- Projektna dokumentacija - područna škola Barbat 10.000 9.971 6

- Popravak zgrade Knežev dvor 200.000 210.437 6

- Uredska oprema i namještaj, računala i računalna oprema 0 0 6

- Komunikacijska oprema 0 0 1 - Oprema za održavanje i zaštitu 0 0 1

- Kupnja poslovnog prostora (bivša EB) 0 0 7

- Stambeno zbrinjavanje branitelja 200.000 0 6

8. Program djelokrug mjesne samouprave 994.000 971.436 3


RAZDJEL 3. ODSJEK ZA GOSPODARSTVO 3.550.300 714.518


1. Program za poticanja gospodarstva i poduzetništva 3.550.300 714.518

- Izgradnja RZ Mišnjak 510.000 561.340 3,6

- Implementacija projekta ADRIMOB (pomorski turizam) 400.000 31.659 4

Implementacija projekta A3-NET (zračna luka) 2.500.000 0 4

- Implementacija projekta Kampor - memorijalni centar 140.300 121.519 4

- Razvoj novih projekata EU 0 0 4


RAZDJEL 4. ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE,

IMOVINU I INFRASTRUKTURU 805.000 802.329


1. Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj 805.000 802.329

- Izrada novih UPU-a 805.000 802.329 4

- Ulaganja u računalne programe - GIS 0 0 6

- Ostala tehnička dokumentacija 0 0 6


RAZDJEL 5. ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.726.420 990.428


1. Programi Pučkog otvorenog učilišta 149.900 50.082

- Ulaganja u opremu i namještaj 20.000 8.233 1

- Oprema za ostale namjene 115.000 41.313 1

- Ulaganja u računalne programe 3.000 0 1

- Računalna oprema 1.900 537 3

- Ulaganje u sportsku i glazbenu opremu 10.000 0 5

2. Programi Gradske knjižnice Rab 221.440 204.600

- Uredska oprema i namještaj 96.440 81.692 3,4,6

- Knjižna i neknjižna građa,umjet. i liter. djela 118.000 117.238 3,4,6

- Informatizacija (računalna oprema, programi) 7.000 5.669 6,1

4. Programi predškolskog obrazovanja 85.080 81.318

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43.600 43.595 1

- Program Dječjeg vrtića »Pahuljica«

knjige u knjižnicama 4.000 1.442 6,3

- Uredska oprema i namještaj 26.480 25.324 6,3,4,5

- Sportska i galzbena oprema 1.000 678 6,3

- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000 10.279 6,3

5. Program priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela 5.000 0

- Diplomski i znanstveni radovi - otkup 5.000 0 1

6. Program uređenja Doma za starije i nemoćne 2.000.000 386.941 4

7. Program opremanja i uređenja sportskih objekata 265.000 267.487

- Otkup zemljišta 265.000 267.487 6


SVEUKUPNO JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.249.720 10.565.354


Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Raba za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/03

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-04

Rab, 22. svibnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=51280&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr