SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
181. Odluka o dodjeli priznanja Ski klubu »Rijeka« iz Rijeke
171. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu
170. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
169. Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
168. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
167. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
166. Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
165. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke
164. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2012. godini
163. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Rijeka
162. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke
161. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu
160. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
159. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
158. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
157. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
156. Program raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini
155. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
154. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu
153. Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu
152. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu
151. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu
150. Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
58. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
44. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2012. godini
43. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
42. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2012. godinu
41. Program javnih potreba u športu za 2012. godinu
40. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2012. godinu
39. Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
38. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
37. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
36. Odluka o davanju stanova u najam
35. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti prijevoza pokojnika
34. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
33. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Kostrena u 2011. godini
47. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu
46. Prva Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
45. Druga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2011. godinu
44. Prva Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
43. Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
42. Prva Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
41. Odluka o Drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2011. godinu
40. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2012. godinu
39. Program javnih potreba u školstvu za 2012. godinu
38. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2012. godinu
37. Program javnih potreba u sportu za 2012. godinu
36. Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
6. Odluka o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr