SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

171.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke 14. prosinca 2011. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08), koje se mogu obavljati na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: grad) te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2012. godini.

Članak 2.

U 2012. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1.Sanacija zida u Pulskoj ulici - prvi dio radova

430.000,00 kn

2.Obavljanje stručnog i obračunskog nadzora
nad sanacijom zida u Pulskoj ulici

10.000,00 kn

3.Sanacija podmorskog dijela obalnog zida
kupališta kod Vile Olga

150.000,00 kn

4.Obavljanje stručnog i obračunskog nadzora
nad izvođenjem podmorskog dijela obalnog
zida kupališta kod Vile Olga

5.000,00 kn

5.Održavanje objekata i uređaja na plažama
(građevinsko-obrtnički radovi) i to sanitarnih objekata, obalnih zidova, stjenskih pokosa, obalnih šljunčanih i betonskih putova (duž obalnog puta Lungo mare na Kostabeli i kod plaže Igralište), sunčališta, staza, stubišta, ograda, opreme (tobogana, penjalica, vaterpolo i košarkaškog igrališta, te plutajućih brana), sanacija plažnog objekta na plaži kod hotela Park - zapadni dio, dohranjivanje plaža šljunkom,

446.000,00 kn

6.Obavljanje stručnog i obračunskog nadzora
nad sanacijom plažnog objekta-zapadni dio, na
plaži kod hotela Park

5.000,00 kn

7.Izrada i postava novog montažnog sanitarnog
objekta na plaži Igralište

100.000,00 kn

8.Tehnička priprema - snimak stanja postojećih
instalacija dovoda pitke vode za opskrbu svih
plaža na području grada Rijeke

50.000,00 kn

9.Izrada hidroinstalacijskih vodova i priključaka
na postojeću vodovodnu mrežu, za nove privremene objekte uz plaže te za novu plažu za pse (građevinsko obrtnički radovi)

40.000,00 kn

10.Tehnička priprema za izradu razvodnih ormara i elektroinstalacija za nove privremene objekte
na plažama

20.000,00 kn

11.Izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih
vodova za nove privremene objekte na plažama

40.000,00 kn

12.Održavanje hortikulture i uklanjanje otpada na pomorskom dobru od Pećina do Preluka

80.000,00 kn

13.Tehnička priprema za uređenje sunčališta i
staza plaža Glavanovo, Grčevo i Bivio

80.000,00 kn

14.Održavanje platformi za osobe s posebnim
potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa
DPK (Dvoranskog plivališta Kantrida)

80.000,00 kn

15.Naknada za Vijeće za davanje koncesijskog
odobrenja

30.000,00 kn

UKUPNO: 1.566.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva od naknade prikupljene za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ovog Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 1.566.000,00 kuna.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovog Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 023-01/11-04/82-64

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 14. prosinca 2011.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 201  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=171
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr