SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

155.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2012. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- groblja,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od325.000,00

- Javne površine Čurbegove ulice na
Krnjevu 750 m2325.000,00

III. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
iznosu od 14.640.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog
doprinosa ukupnom dužine 250 m' - dio 340.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
dužine 120 m' - priprema gradnje 50.000,00

- Prometnica Ž5025- I. etapa Rujevica -
Marinići - dužina priprema 1.150.000,00

- Spoj UliceTina Ujevića prema Dražičkoj
dužine 780 m' - priprema 350.000,00

- Pristupna cesta do tenis centra u
Marčeljevoj dragi dužine 130 m 1.900.000,00

- Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova
dužine 480 m' 150.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2B
dužine 80 m' 150.000,00

- Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove
ulice dužine 550 m' 1.000.000,00

- Pristupna cesta Čurbegove ulice na
Krnjevu dužine 125 m' 2.830.000,00

- Pristupne ceste Mario Gennari
dužine 339 m' 700.000,00

- Stambena cesta Marčeljeva draga - spoj
Jakominića 176 m' 1.800.000,00

- Stambena cesta iznad dječje bolnice
Kantrida dužine 200 m' 1.000.000,00

- Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za
zgrade branitelja I. faza na Kozali 80m' 170.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Drenovi
dužina 375 m' 2.550.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za gradnju stanova na Martinkovcu
- projekti 500.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 4.637.000,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m'
- priprema 800.000,00

- Pristupne ceste po rješenjima komunalnog
doprinosa dužine 250 m' - dio 260.000,00

-.Stambena cesta iznad dječje bolnice
Kantrida dužine 200 m' 400.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
dužine 120 m' - priprema gradnje 110.000,00

- Tunelski priključak na cestu D-404 dužine
250 m'- pomoć Hrvatskih cesta 3.067.000,00

IV. GRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od 195.000,00

- Javna rasvjeta ceste Mačeljeva draga-spoj
Jakominića dužine 193 m' 100.000,00

- Javna rasvjeta Čurbegove ulice na
Krnjrvu 130 m' 95.000,00

V. GRADNJA GROBLJA

Članak 5.

Gradnja groblja financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u
ukupnom iznosu od 850.000,00

- nastavak gradnje javne površine na
groblju 700 m2850.000,00

VI. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I
NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 6.

Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu od 2.270.000,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme 2.270.000,00

VII. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I
NABAVA OPREME ZA ODLAGANJEB KOMUNALNOG OTPADA

Članak 7.

Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom
iznosu od 9.900.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog
otpada Viševac u fazama - dio 9.254.000,00

-»O« Faza gradnje odlagališta na ŽCGO
Marišćina 646.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 19.180.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - financijska pomoć Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 7.920.000,00

- Gradnja Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Marišćina, I. faza - 6.537.000,00

- »O« Faza gradnje odlagališta na ŽCGO
Marišćina- financijska pomoć Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 4.723.000,00

VIII. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I
NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 8.

Gradnja objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom
iznosu od 1.200.000,00

- uređenje objekata tržne djelatnosti 1.200.000,00

Članak 9.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 53.197.000,00 kuna.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/230

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=155
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr