SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

41.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10 i 17/11) mijenja se i glasi: »Proračun Općine Ravna Gora za 2011. godinu sastoji se od

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

»U Posebnom dijelu Proračuna Općine Ravna Gora za 2011. godinu rashodi i izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/18

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

Odluka o Drugoj Izmjeni i dopuni Proraču  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr