SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

162.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadama članovima
Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih
tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 26/10) članak 4. mijenja se i glasi:

»Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:

- predsjednik Gradskog vijeća mjesečno u visini 56,4% prosječne mjesečne bruto plaće iz članka 3. ove Odluke,

- potpredsjednici Gradskog vijeća mjesečno u visini 24,7% prosječne mjesečne bruto plaće iz članka 3. ove Odluke,

- ostali članovi Gradskog vijeća mjesečno u visini 18,7% prosječne mjesečne bruto plaće iz članka 3. ove Odluke,

- predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u visini 7,0%, a članovi radnih tijela Gradskog vijeća u visini 6,0% prosječne mjesečne bruto plaće iz članka 3. ove Odluke, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/224

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=162
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr