SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

38.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2012. godinu, za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja,

4. javnu rasvjetu,

5. vodoopskrbu,

6. odvodnju otpadnih voda.

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 5.000.000,00 kuna


Ukupno: 5.000.000,00 kuna

(slovima: pet milijuna kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se popis građevina s procjenom troškova njihove gradnje:

1. OBJEKATI I UREĐAJI ODVODNJE

I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH

VODA 1.538.000,00

1. Gradnja kanalizacijskog sustava Glavani 1.353.000,00

2. Gradnja oborinske kanalizacije Plešići

- gornji 185.000,00

2. IZGRADNJA GROBLJA 100.000,00

1. Izgradnja groblja Sv. Barbara 100.000,00

3. NERAZVRSTANE CESTE 1.225.000,00

1. Parkiralište ispod Groblja Sv. Lucija 500.000,00

2. Gradnja ceste Svežanj - Doričići 500.000,00

3. Gradnja stambenih cesta Paveki 225.000,00

4. SUSTAV JAVNE RASVJETE 200.000,00

1. Gradnja javne rasvjete parkirališta

groblja Sv. Lucija 200.000,00

5. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1.937.000,00

1. Projektna dokumentacija za gradnju cesta 1.135.000,00

2. Projektna dokumentacija za gradnju

kanalizacije 495.000,00

3. Izrada projektne dokumentacije proširenja

groblja 259.000,00

4. Izrada projektne dokumentacije za gradnju

vodovoda 48.000,00


SVEUKUPNO: 5.000.000,00

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-63

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr