SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA RAVNA GORA

39.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), a u svezi s člankom 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 i 76/05), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2012. godinu utvrđuju se i financiraju Programi od interesa za Općinu Ravna Gora i to:

1. program sufinanciranja izborne nastave informatike od I. - IV. razreda,

2. program sufinanciranja izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja,

3. program sufinanciranja rada folklorne družine,

4. program sufinanciranja troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja,

5. program sufinanciranja održavanja informatičke učionice.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 56.120,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića za sljedeće programe:

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku Ravna Gora.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/16

Ur. broj: 2112/07-01-11-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51314&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr