SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

39.

Na temelju članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93,38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine

Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi (u nastavku: Program), utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Kostrena, a osobito:

redovna djelatnost ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika, poboljšanje turističke ponude i to kroz sljedeće djelatnosti:

- knjižnična djelatnost,

- izdavačka djelatnost,

- glazbeno-scenska djelatnost,

- njegovanje folklorne baštine,

- očuvanje i njegovanje čakavskog govora,

- očuvanje pomoračke tradicije,

- očuvanje tradicije maškara,

- pomoć udrugama,

- održavanje objekata kulture,

- tekuće donacije za potrebe župa.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka. 1. Programa su osigurana u Proračunu za 2012. godinu.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se korisnicima za njihovu redovnu djelatnost i za dodatne programe, kao i za programe kojih je nosilac Općina Kostrena, i to kako slijedi:

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna za 2012. godine, odluka Općinskog načelnika i ugovora.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-60

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr