SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA

34.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena

Članak 1.

Mijenja se članka 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 22/10, 17/11) na način da isti sada glasi:

»Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena imenuju se:

1. prof. dr. sc. Vojko Rožmanić, dr. med. (zamjenik načelnika) - načelnik Stožera

2. Boris Dobrić (zapovjednik DVD-a Općine Kostrena) - član

3. Lenjinka Juričić-Mamilović (načelnik Odjela zaštite i spašavanja, PU ZS Rijeka) - član

4. Đuro Matuzović (načelnik III. policijske postaje) - član

5. Milena Bačkov - Kolonić, dr. med. (Dom zdravlja) - član

6. Valentina Hršak (INA industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj) - član

7. Borka Reljac (Općinska uprava) - član

8. Francisko Devčić (Općinska uprava) - član.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-56

Kostrena, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51221&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr