SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

150.

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke« na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/208

Ur broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr