SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
44. Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj odjeći komunalnog redara Grada Cresa
49. Odluka o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (PPU GK)
43. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
42. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
41. Odluka o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti pod nazivom Ponikve usluga d.o.o. Krk
40. Odluka o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk
39. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pšriključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
38. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka
37. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu
66. Odluka o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o. i temeljnog uloga Grada Opatije u tom kapitalu
65. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije
62. Odluka o davanju pomoći za ublažavanje posljedica štete od elementarne nepogode
61. Odluka o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganja u razvoj malog gospodarstva
60. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2013./2014.
59. Odluka o izradi I. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog
58. Odluka o o komunalnom doprinosu
57. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovskog
56. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
55. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu, za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine
24. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Lopar Vrutak« d.o.o.
45. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska - Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Radio otok Krk d.o.o.
44. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska - Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Ponikve d.o.o.
75. Odluka o imenovanju članova Skupštine »PESJA - NAUTIKA« društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.
74. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja
73. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
72. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola te studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
71. Odluka o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj, za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Omišlju
70. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
69. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
68. Odluka o osnivanju TD PONIKVE USLUGA d.o.o.
67. Odluka o osnivanju TD PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.
66. Odluka o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za kulturu Općine Omišalj«
65. Odluka o prestanku Ustanove »Centar za kulturu Općine Omišalj«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr