SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 29. 10 .2013. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu sadrži:

Članak 2.

Opći dio proračun sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Krka.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-04/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-13-4

Krk, 29. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr