SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju
investicije - Projekt građenja vodnih građevina na
području Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o prihvaćanju investicije - Projekt građenja vodnih građevina na području Grada Krka objavljenoj u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 49/12, članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Projekta građenja vodnih građevina na području Grada Krka u ukupnoj ugovorenoj vrijednosti od 19.777.047,14 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

-Hrvatske vode - 17.772.190,27 kn;

-Grad krk - 2.004.856,87 kn.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi:

»Članak 4.

Grad Krk u dijelu preuzete obveze iz članka 3. ove Odluke financirat će navedeni projekt iz ustupljenog dijela poreza na dohodak kroz razdoblje od 2013. - 2014. godine i to na sljedeći način:

-za 2013. godinu: 1.000.000,00 kn i

-za 2014. godinu: 1.004.856,87 kn.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-01/13-01/1

Ur.broj: 2142/01-01-13-5

Krk, 29. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr