SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 I 94/13) i članka 70. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 i 17/11), Gradonačelnik Grada Cresa 21. listopada 2013. donosi sljedeći

PRAVILNIK
o službenoj iskaznici i službenoj odjeći komunalnog
redara Grada Cresa

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznice) koju nosi komunalni redar Grada Cresa (u daljnjem tekstu: komunalni redar), i službena odjeća kojom komunalni redar dokazuje službeni identitet prilikom nadzora i zaštite komunalnog redara.

Članak 2.

Obrazac iskaznice izrađuje se na papiru bijele boje veličine 85 x 55 mm, a zaštićuje se prozirnom plastičnom folijom.

Članak 3.

Obrazac iskaznice komunalnog redara sadrži:

a) na prednjoj strani:

-na gornjoj lijevoj strani otisnut grb Republike Hrvatske, te natpis Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Cres, Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje,

-desno od teksta je prazan prostor za fotografiju veličine 28x32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Grada Cresa,

-u donjem lijevom kutu stoji ispisano: iskaznica komunalnog redara Grada Cresa, a ispod toga ime i prezime nositelja iskaznice, te desno od toga broj iskaznice.

b) na poleđini:

-ispisana su najznačajnija ovlaštenja nositelja iskaznice,

-broj i datum izdavanja iskaznice,

-vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

-potpis Pročelnika i pečat Grada Cresa

Članak 4.

Komunalni redar ovlašten je na temelju članka 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu provoditi mjere i radnje za provođenje Odluke o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 9/06 i 17/11), te druge akte iz područja komunalne djelatnosti, a koja su donijela upravna tijela Grada Cresa.

Članak 5.

Iskaznica vrijedi od dana izdavanja pa do prestanka obavljanja poslova komunalnog redara osobe kojoj je izdana.

Članak 6.

Iskaznicom se komunalni redar smije koristiti samo u svrhu obavljanja službenih radnji i u okviru svojih nadležnosti.

Uporaba u druge svrhe povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost.

Iskaznicu je zabranjeno davati drugim osobama.

Članak 7.

Komunalni redar dužan je kod gubitka ili kada na drugi način ostane bez iskaznice obavijestiti o tome pročelnika Upravnog odjela. Komunalni redar kome je prestao radni odnos ili je raspoređen na druge poslove dužan je po primtiku rješenja vratiti iskaznicu pročelniku.

Članak 8.

Za vrijeme obavljanja nadzora komunalni redar nosi službenu odjeću.

Službena odjeću čine:

1. Hlače zimske - muške/ženske

2. Hlače ljetne - muške/ženske

3. Suknja zimska/ljetna

4. Košulja kratkih rukava

5. Košulja dugih rukava

6. Kravata

7. Vjetrovka

8. Jakna zimska

9. Cipele zimske

10. Cipele ljetne

Zimska i ljetna službena odjeća standardnog je oblika i kroja.

Hlače, suknja, vjetrovka i zimska jakna su tamnoplave boje, a košulje su svijetloplave boje.

Na košuljama, vjetrovki i jakni, na desnom rukavu, nalazi se Grb Grada Cresa s natpisom KOMUNALNO REDARSTVO - GRAD CRES.

Razdoblja korištenja zimske i ljetne službene odjeće određuje pročelnik Upravnog odjela.

Članak 9.

Svaki dio službene odjeće ima rok uporabe.

Popis dijelova službene odjeće s naznakom roka uporabe sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

Pojedini dijelovi službene odjeće mogu se zamijeniti i prije isteka roka propisanih ovim Pravilnikom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni prilikom obavljanja službenih zadaća.

Ako je do oštećenja ili uništenja pojedinih dijelova službene odjeće došlo u uporabnom roku a nije posljedica obavljanja službene zadaće, komunalnom redaru će se nova odjeća izdati na njegov trošak.

Članak 11.

Uporabi rokovi službene odjeće koju je zadužio komunalni redar mogu se produžiti u određenim slučajevima kao što je duže bolovanje, odlazak u mirovinu, raspored na drugo radno mjesto ili u drugim slučajevima prema ocjeni pročelnika Upravnog odjela.

Članak 12.

Službenu odjeću komunalni redar dužan je održavati urednom i čistom na svoj trošak.

Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odjeću.

Članak 13.

Komunalni redar kojem je prestao radni odnos ili je raspoređen na druge poslove obvezan je vratiti službenu odjeću koju je zadužio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:011-01/13-1/11

Ur. broj: 2213/02-02-13-1

Cres, 21. listopada 2013.

GRAD CRES

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, bacc. oec.

POPIS DIJELOVA SLUŽBENE ODJEĆE
S NAZNAKOM ROKA UPORABE

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

Pravilnik o službenoj iskaznici i službe  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=10002&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr