SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

66.

Na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-proč.test, 111/ 12 i 68/13), a u vezi sa člankom 71. stavkom 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97-ispravak, 47/99-ispravak i 35/08) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar
za kulturu Općine Omišalj«

Članak 1.

Za likvidatora Ustanove »Centar za kulturu Općine Omišalj - u likvidaciji« (u daljnjem tekstu: Ustanova) imenuje se Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj Maja Mahulja, OIB: 69038448907, iz Omišlja, Kančinar 1A (u daljnjem tekstu: Likvidator).

Članak 2.

Likvidator je dužan završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine Ustanove, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike.

Radi dovršenja poslova koji su u tijeku Likvidator može sklapati i nove poslove.

Članak 3.

Likvidator je dužan sastaviti financijska izvješća na početku i po završetku likvidacije.

Članak 4.

Nakon što se podmire dugovi Ustanove, Likvidator je obvezan preostalu imovinu dodijeliti osnivaču.

Članak 5.

Likvidator je dužan nakon okončanja likvidacijskog postupka podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis brisanja Ustanove iz sudskog registra.

Članak 6.

Likvidator je dužan provesti i druge radnje likvidatora sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

Omišalj, 21. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51513&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr