SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 71. stavka 1. točke 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97-ispravak, 47/ 99-ispravak i 35/08) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prestanku Ustanove »Centar za kulturu
Općine Omišalj«

Članak 1.

Prestaje Ustanova »Centar za kulturu Općine Omišalj«, sa sjedištem u Omišlju, Prikešte 13 (u daljnjem tekstu: Ustanova), osnovana Odlukom o osnivanju Centra za kulturu Općine Omišalj koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Omišalj 30. srpnja 2007. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/07).

Članak 2.

Ustanova prestaje danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Nad Ustanovom provest će se postupak likvidacije.

Naziv Ustanove je »Centar za kulturu Općine Omišalj- u likvidaciji«.

Članak 4.

Postupak likvidacije provest će likvidator kojeg osnivač imenuje posebnom odlukom.

Članak 5.

Osnivač Ustanove podnijet će prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis nastanka razloga za prestanak Ustanove i prijavu za upis likvidatora u sudski registar.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-06-13-01-4

Omišalj, 21. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51513&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr