SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članaka 32., 33. i 35. stavak 1. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članaka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju pomoći za ublažavanje posljedica štete
od elementarne nepogode

Članak 1.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Vrbovskog za 2013. godinu na poziciji 109.2 »Naknada štete od elementarne nepogode« raspodijelit će se fizičkim osobama s područja Grada Vrbovskog koje su prijavile štetu za ublažavanje posljedica elementarne nepogode zbog izvanredno velikih visina snijega tijekom mjeseca veljače i ožujka 2013. godine.

Članak 2.

Raspodjelu sredstava iz članka 1. ove Odluke izvršit će gradonačelnik Grada Vrbovskog posebnim Zaključkom na prijedlog Gradskog Povjerenstva Grada Vrbovskog za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 920-11/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51326&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr