SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje
zajedničkih uslužnih djelatnosti pod nazivom
PONIKVE USLUGA d.o.o. Krk

I.

Donosi se Odluka o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti pod nazivom PONIKVE USLUGA d.o.o. Krk.

II.

Osnivači trgovačkog društva iz točke I. ove Odluke uz Grad Krk su sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka i to: Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska - Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Darijo Vasilić, prof., da u ime Grada Krka potpiše Društveni ugovor o trgovačkom društvu Ponikve usluga d.o.o. Krk za zajedničke uslužne djelatnosti.

Sastavni dio ove Odluke o osnivanju trgovačkog društva čine:

-Odluka Skupštine TD Ponikve d.o.o. Krk o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje zajedničkih uslužnih djelatnosti, Broj: 26-s/2-13 od 23. rujna 2013. godine i

-Prijedlog Društvenog ugovora o trgovačkom društvu Ponikve usluga d.o.o. za zajedničke uslužne djelatnosti od 23. rujna 2013. godine, ali nisu predmet objave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-02/13-01/3

Ur. broj:2142/01-01-13-8

Krk, 29. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr