SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

66.

Na temelju čl. 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 30/09- ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 23. listopada 2013. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o.
i temeljnog uloga Grada Opatije u tom kapitalu

1. Prihvaća se Izvješće o povećanju temeljnog kapitala Komunalac d.o.o. 2013. podneseno od Uprave Komunalac d.o.o. dana 27. rujna 2013. godine.

2. Prihvaća se povećanje temeljnog kapitala Komunalac d.o.o. po osnovama kako slijedi:

2.1. Temeljni kapital Komunalac d.o.o. Opatija upisan u sudskom registru u iznosu od 59.205.000,00 kn podijeljen je na 4 poslovna udjela i to:

Poslovni udio Grad Opatija s iznosom od 40.800.000,00 kn

Poslovni udio Općina Lovran s iznosom od 7.605.000,00 kn

Poslovni udio Općina Matulji s iznosom od 7.200.000,00 kn

Poslovni udio Općina Mošćenička Draga s iznosom od 3.600.000,00 kn

2.2. Temeljni kapital povećava se iz rezervi Komunalac d.o.o., te iznosi 60.455.200,00 kn, podijeljen je na 4 poslovna udjela i to:

Poslovni udio Grad Opatija s iznosom od 41.661.600,00 kn

Poslovni udio Općina Lovran s iznosom od 7.765.600,00 kn

Poslovni udio Općina Matulji s iznosom od 7.352.000,00 kn

Poslovni udio Općina Mošćenička Draga s iznosom od 3.676.000,00 kn

2.3. Temeljni kapital Komunalac d.o.o. smanjuje se pojednostavljenim smanjenjem te iznosi 57.191.600,00 kn, podijeljen je na 4 poslovna udjela i to:

Poslovni udio Grad Opatija s iznosom od 39.053.600,00 kn

Poslovni udio Općina Lovran s iznosom od 7.765.600,00 kn

Poslovni udio Općina Matulji s iznosom od 6.705.400,00 kn

Poslovni udio Općina Mošćenička Draga s iznosom od 3.667.000,00 kn

2.4. Temeljeni kapital Komunalac d.o.o. povećava se po osnovu čl. 457. ZTD-a, na način da postojeći članovi društva ulažu dospjela prava - novčane tražbine utvrđena Općim sporazumom o utvrđenju tražbina u kojem su utvrđena izvršena ulaganja JLS - članova Komunalac d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja 1994. do 30. lipnja 2013. godine u komunalnu infrastrukturu i opremu, kojom Komunalac d.o.o. već upravlja, a koja je evidentirana kao imovina po nabavnoj, odnosno knjigovodstvenoj vrijednosti u trenutku ulaganja u Komunalcu d.o.o. i zbog izostanka protučinidbe od strane Komunalca d.o.o. (specifikacija ulaganja odnosno utvrđenih tražbina iskazana je kao prilog Općeg sporazuma o utvrđenju tražbine za svaku pojedinu JLS i u širem smislu čini prilog ove odluke), i to:

- Grad Opatija ulaže svoju tražbinu u iznosu od 30.266.300,00 kn

- Općina Lovran ulaže svoju tražbinu u iznosu od 2.595.900,00 kn

- Općina Matulji ulaže svoju tražbinu u iznosu od 55.547.500,00 kn

- Općina M. Draga ulaže svoju tražbinu u iznosu od 22.375.000,00 kn

Sveukupno ulaganje tražbina 4 JLS iznosi 110.784.700,00 kn.

2.5. Slijedom prednjega temeljni kapital Komunalac d.o.o.povećava se:

- sa 57.191.600,00 kn

- za 110.784.700,00 kn

- na 167.976.300,00 kn

2.6. Istovremeno se poslovni udjeli članova Komunalac d.o.o. povećavaju za iznos uložene tražbine tako da poslovni udjeli svakog člana ponaosob iznose kako slijedi

- Grada Opatija povećava se sa 39.053.600,00 za 30.266.300,00 na 69.319.900,00 kn (41.27 % ukupnih udjela)

- Općina Lovran povećava se sa 7.765.600,00 za 2.595.900,00 na 10.361.500,00 kn (6,17 % ukupnih udjela)

- Općina Matulji povećava se sa 6.705.400,00 za 55.547.500,00 na 62.252.900,00 kn (37,06 % ukupnih udjela)

- Općina M. Draga povećava se sa 3.667.000,00 za 22.375.000,00 na 26.042.000,00 kn (15,50 % ukupnih udjela)

2.7. Prava-tražbine koja se ovom odlukom i pripadajućim ugovorom sa pratećom dokumentacijom ulažu u Komunalac d.o.o., već su preuzeta od Komunalac d.o.o., dakle dana su Komunalac d.o.o. na raspolaganje prije podnošenja prijave registarskom sudu za upis povećanja temeljnog kapitala.

2.8. Postojeći članovi, osim prednjeg upisa prava u povećani temeljni kapital, nemaju pravo prvenstva upisa novih poslovnih udjela.

2.9. Revizija vrijednosti ulaganja prava - tražbina sukladno čl. 394. st. 4. toč. 5. a u vezi sa čl. 187. a st. 3. ZTD-a izvršena je od strane ovlaštenog revizora IRIS NOVA d.o.o. po revizoru Ljiljana Blagojević imenovanom od nadležnog trgovačkog suda rješenjem posl. br. 9-R1- 205/13-2 od 12. srpnja 2013. godine.

3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Opatije za:

3.1. Potpisivanje Sporazuma o izvršenim ulaganjima Grada Opatije u komunalnu infrastrukturu za iznos od 3.303.023,68 kn

3.2. Potpisivanje Općeg sporazuma o utvrđenju tražbine Grada Opatije prema Komunalcu d.o.o. za iznos od 30.266.300,00 kn

3.3. Potpisivanje Ugovora o ulaganju prava - tražbine u temeljni kapital Komunalca d.o.o. u iznosu od 30.266.300,00 kn, slijedom čega će se poslovni udio Grada Opatije u Komunalcu d.o.o. povećati sa 39.053.600,00 kn na 69.319.900,00 kn, što čini 41,20 posto od ukupnog temeljnog kapitala.

4. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Opatije da glasuje na Skupštini Komunalca d.o.o. za donošenje:

4.1. Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi Komunalac d.o.o.

4.2. Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

4.3. Odluke o istovremenom povećanju temeljnog kapitala

a koje su prilog izvješća iz točke 1. i koje su usklađene sa iznosima iz točke 2. ove Odluke.

5. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Opatije da glasuje na Skupštini Komunalca d.o.o. za donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalac d.o.o., sve sukladno točki 2. ove Odluke i tekstu Odluke o izmjeni Društvenog ugovora koja je prilog izvješća iz točke 1. ove Odluke.

Klasa: 363-01/13-01/295

Ur. broj: 2156/01-01/13-1

Opatija, 23. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=10006&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr