SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

71.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 21. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na
dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj,
za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg
vrtića u Omišlju

Članak 1.

Sporazumom o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka broj 09-I-70124/02- 08 od 03. siječnja 2002. godine sklopljenim između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i jedinica lokalne samouprave na području otoka Krka, kao i Dodatkom I. Sporazumu od 25.ožujka 2013.godine sklopljenim između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije i jedinica lokalne samouprave na području otoka Krka, utvrđeno je da će se dio sredstava poreza na dohodak koristiti za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka.

Članak 2.

Za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Omišlju u 2014. i 2015. godini koristit će se sredstva u visini od 3.000.000,00 kn, ustupljena iz poreza na dohodak ostvaren na području općine Omišalj.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka prikupljaju se na računu posebnih namjena otvorenom kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinska načelnica da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske Unije zaključi ugovor o korištenju sredstava iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-06-13-01-10

Omišalj, 21. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51513&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr