SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola
te studenata preddiplomskih, diplomskih i
poslijediplomskih studija

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stipendije redovitim učenicima srednjih škola te studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija za postignuti uspjeh u obrazovanju, te uvjeti i postupak njihove dodjele.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Omišalj.

Iznos stipendija utvrđuje Općinska načelnica Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinska načelnica), kao i broj stipendija za studente poslijediplomskih studija za svaku školsku odnosno akademsku godinu, ovisno o broju kandidata i visini osiguranih sredstava.

Članak 3.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici srednjih škola, studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

A.UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

1.da su državljani Republike Hrvatske

2.da su redoviti učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, s prebivalištem na području općine Omišalj

3.da imaju opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja.

B.STUDENTI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

1.da su državljani Republike Hrvatske

2.da imaju prebivalište na području općine Omišalj

3.da su studenti preddiplomskog ili diplomskog studija i to:

–redoviti ili izvanredni studenti prve godine studija s postignutim općim uspjehom u posljednja dva razreda srednje škole najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja, ili

–redoviti ili izvanredni studenti viših godina studija, s prosjekom ocjena prethodne akademske godine najmanje 3,5.

C.STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

1.da su državljani Republike Hrvatske,

2.da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje 3 godine,

3.da su studenti poslijediplomskog studija,

4.da su ostvarili prednost, a time i pravo na stipendiju sukladno sljedećim kriterijima:

.Za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:

- veći prosjek ocjena na prethodno završenom studiju.

.Za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:

A. –da su se redovno upisali u višu godinu studija - 1 bod.

B. –da su položili minimalno 50% upisanih predmeta - 1 bod, ili

–da su završili znanstveni/specijalistički magisterij - 1 bod.

C.Ukoliko dvoje kandidata ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat s višim prosjekom ocjena:

–iz prethodne godine doktorskog studija, ili

–iz posljednje godine završenog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija.

Članak 4.

Pravo na stipendiju nemaju učenici srednjih škola te studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Članak 5.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Upravnom odjelu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na temelju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija objavljenog najkasnije do kraja listopada tekuće godine i Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija objavljenog najkasnije do kraja ožujka tekuće godine na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Omišalj.

Članak 6.

Tekst Natječaja sadrži: uvjete za dodjelu stipendija, dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtjev i rok za podnošenje zahtjeva.

Članak 7.

Upravni odjel na temelju podnijetih zahtjeva sastavlja Listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija odnosno Listu kandidata za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija i dostavlja je Općinskoj načelnici u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 8.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinska načelnica.

Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola, studentima preddiplomskih i diplomskih studija te studentima poslijediplomskih studija za jednu školsku odnosno akademsku godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od deset mjeseci.

Stipendije se isplaćuju do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Učenik srednje škole, student preddiplomskog ili diplomskog studija i student poslijediplomskog studija iz članka 3. ove Odluke koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Upravni odjel.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, obustavlja se daljnja isplata stipendije.

Ako učenik srednje škole, student preddiplomskog ili diplomskog studija i student poslijediplomskog studija iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Upravni odjel o prekidu obrazovanja odnosno gubitku statusa učenika ili studenta u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon toga.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-06-13-01-11

Omišalj, 21. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51513&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr