SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 209. st. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o priključenju građevina i drugih nekretnina na
komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine i rokovi za priključenje.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga - Ponikve d.o.o. Krk.«

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. broj »5« zamjenjuje se brojem »6«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. točka 8. briše se.

Članak 4.

Članak 10. briše se.

Članak 5.

Podnaslov V. Naknada za priključenje i članci 11., 12. i 13. brišu se.

Članak 6.

Podnaslov VI. Način plaćanja naknade za priključenje i članak 14. brišu se.

Članak 7.

Podnaslov VII. Način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina i članci 15., 16., 17. i 18. brišu se.

Članak 8.

Podnaslov VIII. Prekršajne odredbe i članak 19. brišu se.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/13-01/17

Ur. broj: 2142/01-03/1-13-6

Krk, 29. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr