SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

69.

Na temelju članka 2. i 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/12), a u vezi s točkom 9. Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj objavljenog 17. svibnja 2013. godine i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj

I.

Poništava se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj u Njivicama, oznake: k.č.br. 10556/1 k.o. Omišalj-Njivice i dio k.č.br. 10557/6 k.o. Omišalj-Njivice, ukupne površine 3334 m2, u svrhu gradnje trgovačko-ugostiteljskog i uslužnog centra s javnom garažom te gradnje stambenih objekata, odnosno ne prihvaća se pristigla ponuda.

Javni natječaj iz stavka 1. ove točke objavljen je u dnevnom tisku »Novi list«, na internetskim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj dana 17. svibnja 2013. godine.

II.

Uplaćena jamčevina vratit će se ponuditelju na njegov bankovni račun u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Omišalj.

Klasa: 021-05/13-01/11

Ur. broj: 2142-06-13-01-8

Omišalj, 21. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51513&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr