SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
171. Ispravak Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
37. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu
44. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
43. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva
42. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva
41. Odluka o povjeravanju poslova tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda
40. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o Urbanističkom planu uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1- a (UPU 1)
39. Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine
48. Odluka o isključenju dijela nekretnine iz opće uporabe
47. Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice
46. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
45. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
44. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2013. godinu
43. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Kraljevice u razdoblju od 2013. do 2015. godine
42. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
41. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu i projekcije Proračuna za 2014. i 2015. godinu
40. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01. - 30.06.2013. g.
39. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. g.
38. Odluka o plaći zamjenika gradonačelnika i drugim pravima iz radnog odnosa
37. Odluka o imenovanju mrtvozornika
36. Odluka o utvrđivanju prijedloga za izbor člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o.
35. Odluka o osnivanju Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i promet
34. Odluka o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova
63. Obavijest za javnost o pristupanju izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
62. Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju naknade za razvoj
61. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Novog Vinodolskog
60. II. Izmjene programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
59. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013.
139. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Rijeka promet d.d. Rijeka
33. Odluka o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Delnica
32. Odluka o I. Izmjeni i dopuni javnih potreba u provedbi socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2013. godinu
31. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2013. godinu
30. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2013. godinu
29. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu
28. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu
22. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2013. godinu
18. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2013. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr