SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

28.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ«, broj 30/09, 35/ 09 i16/13) Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 10. rujna 2013. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE BROD MORAVICE
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. br: 2112-06-13-01-08

Brod Moravice, 10. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51312&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr