SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana razvojnih programa Grada Kraljevice
u razdoblju od 2013. do 2015. godine

Članak 1.

Razvojni programi u razdoblju od 2013. do 2015. godine planiraju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa sastavni su dio Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu i projekcije Proračuna za 2014. i 2015. godinu.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa stupaju na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-13-76

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

Izmjene i dopune Plana razvojnih program  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr