SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Temeljem članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/ 11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12 i 144/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 25. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju mrtvozornika

Članak 1.

Za mrtvozornike na području Grada Kraljevice predlažu se sljedeće osobe:

1. Alen Malašević, dr. med.

2. Dejan Ivošević, dr. med.

3. Jelena Sironić - Hreljanović, dr. med.

4. Doc. dr. sc. Sanja Štifter, dr. med.

Članak 2.

Ova Odluka dostavit će se na usvajanje Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o imenovanju mrtvozornika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/13).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/13-04/9

Ur. broj: 2170/08-01-13-3

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr