SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju čl. 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), čl. 31. st. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23. rujna 2013 donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 51/12 i 12/13), (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se u glavi III Rashodi, članku 3., točki C JAVNA RASVJETA, JR Grabrova-Muroskva-stara cesta na način da se planiranih 230.000,00 kuna umanjuje se za 148.000,00 kuna, te novi plan sada iznosi 82.000,00 kuna.

Članak 2.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ove Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/46

Ur. broj: 2107/02-01-13-5

Novi Vinodolski, 23. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr