SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 30. stavka 4.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (»Narodne novine PGŽ« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod
Moravice za 20113. godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g. (»Službene novine PGŽ« broj 05/09, dalje Program) mijenja se kako slijedi:


A) IZVORI PRIHODA Plan Promjena Novi


1. Komunalne naknade ............................................................150.000,00 +50.000,00 200.000,00 kn

2. Grobarina................................................................................. 60.000,00 - -

2. Sredstva Proračuna Općine Brod Moravice .....................415.500,00 - -

3. Pomoći......................................................................................159.500,00 - -


UKUPNO A).................. 785.000,00 +50.000,00 835.000,00 kn
B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


1. Utrošak el.energije za javnu rasvjetu ................................180.000,00

2. Održavanje i rekonstrukcija objekata i uređaja
javne rasvjete........................................................................... 80.000,00

3. Održavanje groblja i javnih površina ................................. 40.000,00

4. Deratizacija i dezinsekcija .................................................... 15.000,00

5. Sanacija divljih deponija ....................................................... 40.000,00

6. Sanacija centralnog deponija Sović Laz.............................. 50.000,00

7. Tekuće održavanje cesta (ljetno i zimsko)........................ 170.000,00 + 50.000,00 220.000,00

9. Održavanje zgrada ................................................................. 50.000,00

11. Održavanje i uređenje groblja............................................. 70.000,00

10. Odvoz komunalnog otpada.................................................. 80.000,00

11. Ostale komunalne usluge..................................................... 10.000,00


UKUPNO B) ................. 785.000,00 +50.000,00 835.000,00 kn


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/26

Ur. broj: 2112-06-13-01-01

Brod Moravice, 10. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51312&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr