SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04, 38/09, 79/09 i 153/ 09i) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12,7/13, 15/ 13 i 26/13) , Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 25. rujna 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) - u daljnjem tekstu Program) mijenja se i glasi:

Raspored sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice mijenja se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i glasi:

Ovim Programom osiguravaju se i sredstva za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva koja se obavlja sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice u iznosu od 140.000 kn za DVD Kraljevica i 181.000 kn za JVP Rijeka odnosno ukupno: 321.000

UKUPNO U PROGRAMU 3.045.000

Članak 3.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

iz komunalne naknade u iznosu od 2.800.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 195.000

boravišna pristojba 50.000

IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 3.045.000

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g. stupaju na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-13-77

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

Izmjene i dopune Programa održavanja kom  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr