SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članka 5. stavka 9. i članka 52. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09 i 56/13) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 3. sjednici održanoj dana 23. rujna 2013. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o uvođenju naknade za razvoj

Članak 1.

U Odluci o uvođenju naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10) članak 1. iste mijenja se i sada glasi:

»Grad Novi Vinodolski uvodi naknadu za razvoj u svrhu otplate preostalog neotplaćenog dijela dugoročnog zajma namjenski utrošenog za gradnju

- vodoopskrbe naselja Bater - I. faza u ukupnom iznosu od 524.903,76 kn

- izgradnje vodoopskrbe naselja Bater - II. faza u iznosu od 444.366,35 kn

- izgradnja vodoopskrbe naselja Sibinj - u iznosu 477.412,89 kn

što ukupno iznosi 1.446.683,00 kn, počevši od 1. listopada 2013. godine, a zaključno do 31. prosinca 2014. godine.«

Članak 2.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

» Naknada za razvoj iznosi:

- 1,50 kn/m3 utrošene vode u razdoblju od mjeseca siječnja do mjeseca svibnja, te od mjeseca listopada do 31. prosinca kalendarske godine,

- 2,50 kn/m3 utrošene vode od mjeseca lipnja do mjeseca listopada svake godine zaključno do 31. prosinca 2014. godine, do kada se po otplatnom planu vrši otplata kredita iz članka 1. ove Odluke.«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka se primjenjuje od 1. listopada 2013. godine, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 325-01/13-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 23. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51250&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr