SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
OPĆINA BROD MORAVICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena trgovačkog društva Komunalac d.o.o. iz Delnica u smjeru usklađivanja djelatnosti sa odredbama Zakona o vodama po modelu »odvajanje s osnivanjem« na način da se isto društvo podijeli i da zadržava sve djelatnosti koje je dosad obavljalo, a da se na novo osnovano društvo prenesu sve djelatnosti u svezi proizvodnje i distribucije vode i djelatnost odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda (javna vodoopskrba i javna odvodnja), kao i pripadajuća imovina, prava i obveze.

Članak 2.

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom promjena iz članka 1. ove Odluke u ime Općine Brod Moravice ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Brod Moravice Dragutin Crnković,dipl.ing. i isti je ovlašten u tom smislu donositi sve daljnje odluke i poduzimati samostalno sve radnje pred svim nadležnim tijelima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/26

Ur. broj: 2112-06-13-01-01

Brod Moravice, 10. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51312&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr