SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

171.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica, koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 25 od 12. srpnja 2013. godine

I S P R A V A K
Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro,
Grad Kraljevica

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica u članku 3. stavak 3. u drugom retku umjesto broja »2643« treba upisati broj »1966«.

Klasa: 021-04/13-01/5
Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-77
Rijeka, 24. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=00001&odluka=171
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr