SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
23. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost Crikvenica
22. Izmjena Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
18. Odluka o trećoj Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
17. Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša
16. Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata
15. Izmjene i dopune Odluke o socijalnim stipendijama
12. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Brod Moravice
11. Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Brod Moravice
10. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji
9. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
26. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama
25. Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj
23. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
22. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
21. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj
20. Odluka o odabiru napovoljnijeg ponuditelja u postupku dodjeljivanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Dobrinj i to na grobljima: Kras, Gabonjin i Rasopasno
14. Javna rasprava prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-2: I1 - Proizvodna zona - Asfaltna baza Marišćina
15. Javne rasprave
13. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu
12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
11. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska-Dubašnica
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
34. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga
33. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan
32. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
31. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
30. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
29. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
28. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
27. Izmjena Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
25. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
6. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. i Projekcija za 2013. i 2014. godinu
18. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Omišalj
17. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja - 4 Voz-Peškera (T2-2)
16. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2011. godinu
15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr