SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

12.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), a u svezi odredbi članka 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine« broj 80/11), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 12. lipnja 2012. godine razmatralo Izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska - Dubašnica te je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Malinska - Dubašnica za 2011. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka o obavljenoj reviziji financijskoj reviziji Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 041-01/12-01/1

Ur. broj: 2142/05-01/1-12-7

Malinska, 12. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA -
DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51511&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr