SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
GRAD DELNICE

17.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na svojoj sjednici 19. lipnja 2012. donosi

I. izmjene i dopune
ODLUKE
o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/10) mijenja se sljedeće:

U članku 1. nakon riječi »učenicima« dodaju se riječi: »srednjih škola«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. nakon riječi »kategorije« dodaju se riječi: »sukladno kategorizaciji HOO-a«.

Članak 3.

U članku 8. nakon riječi »kategorije« dodaju se riječi: »sukladno kategorizaciji HOO-a«.

Članak 4.

U članku 9. točki »A. Stipendije na temelju statusa sportaša I., II. i III. kategorije« nakon riječi »kategorije« dodaju se riječi: »sukladno kategorizaciji HOO-a«.

U članku 9. stavku 1. nakon riječi »kategorije« dodaju se riječi: »sukladno kategorizaciji HOO-a«.

Članak 5.

U članku 9. točki »B. Ostale sportske stipendije temeljem natječaja« stavak 2. se mijenja i glasi: »Ukoliko kandidat ima više postignutih rezultata punim brojem bodova boduje se samo najbolji, a za eventualne ostale postignute rezultate (iz navedene tablice) kandidatu se dodjeljuju po 2 boda.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 3. se mijenja i glasi: »U slučaju prijave više kandidata iz jedne udruge, Komisija može od udruge zatražiti da se pismeno očituje o tome koji je kandidat perspektivniji.«

Članak 7.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obavijest o natječaju objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja, a cjelokupni tekst natječaja na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-01/10-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/04-12-2

Delnice, 19. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

Obrazloženje

Članak 1.

Propisuje da se stipendije odnose isključivo na učenike srednjih škola i studente.

Članak 2. 3. i 4.

Pobliže se određuje o kakvoj se kategorizaciji radi.

Članak 5.

Važno je da se dade težina svakom natjecanju na kojem je potencijalni stipendist sudjelovao, no kako se opet ne bi degradirali ostali, kandidatov najbolji postignuti rezultat boduje se punim brojem bodova, a za svako se naredno natjecanje dodjeljuje minimalni broj bodova.

Članak 6.

Kako Komisija ne bi bila ta koja određuje koji je kandidat (iz iste udruge) bolji, ovom će se odredbom moći od udruge zatražiti da se očituje o kvaliteti kandidata budući je ona najbolje upućena u kvalitete svojim članova.

Članak 7.

Ovom će se odredbom umanjiti troškovi objave u sredstvima javnog priopćavanja.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51300&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr