SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

22.

Na temelju članka 25. stavka 1. točka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 20. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije

P o n i š t a v a s e postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Dobrinj prema Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dobrinj objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 38 od 30. ožujka 2012. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Dobrinj je temeljem odredbi članka 16. Zakona o koncesijama provela postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj. Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljena je u »Narodnim novinama« broj 38 od 30. ožujka 2012. godine i na web stranicama Općine Dobrinj.

Uvidom u zapisnik Stručnog povjerenstva od 4. svibnja 2012. godine utvrđuje se da do isteka roka za dostavu ponuda, odnosno do 30. travnja 2012. godine, nije pristigla niti jedna ponuda.

Kako temeljem provedenog natječaja za davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dobrinj do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda, valjalo je, sukladno članku 25. stavku 1. točka 2. Zakona o koncesijama, na prijedlog Stručnog povjerenstava za koncesiju, odlučiti kao u izreci.

Klasa: 021-05/12-29/20

Ur. broj: 2142-04-01-12-9

Dobrinj, 23. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51514&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr