SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA DOBRINJ

26.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09), a u svezi s odredbama članka 13. Uredbe o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/11) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 20. sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2012. godine, donijelo

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog
prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja
nekretninama

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda imenuju se:

1. Tea Orlić Mihajić

2. Igor Fugošić

3. Sanja Lukarić

4. Alen Šamanić

5. Zdenko Kirinčić

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja poslove javnog prikupljanja i otvaranja ponuda, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te dostavlja prijedlog Općinskom vijeću odnosno općinskom načelniku.

Članak 3.

Povjerenstvo se imenuje na rok od 4 (četiri) godine odnosno do isteka mandata vijećnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-29/20

Ur. broj: 2142-04-01-12-4

Dobrinj, 23. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51514&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr