SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

25.

Na temelju članka 39. točke 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 32. Statuta Općine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 26/09. i 30/09.), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Članak 3.

Prihodi i primici iskazani prema izvorima financiranja:

Članak 4.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Rashodi i izdaci iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuju se kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 5.

III. PLAN RAZVOJNIH RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa za razdoblje 2012-2014. sasatavni je dio I. izmjene i dopune Proračuna za 2012. i Projekcije za 2013. i 2014. godinu.

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

M. Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedeljko Dražul., dipl. ing., v. r.

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćen  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr