SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

13.

Na temelju odredbi članaka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i projekciji proračuna za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i projekcija proračuna za 2013. i 2014. godinu mijenja se i glasi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

Članak 2. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu mijenja se iglasi:

Rashodi i izdaci proračuna iskazani prema programskoj, ekenomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 4.

I. Izmjene idopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 400-08/11-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-12

Malinska, 12. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Malins  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr