SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

32.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012., donosi

I.IZMJENU PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ«, broj 03/12) članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2012. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga u ukupnom procijenjenom iznosu od 337.000,00 kuna, i to kako slijedi:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovog članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

1.ostali izvorni prihodi - 144.000,00 kn

2.prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 170.000,00 kn

3.koncesije dimnjačari - 2.000,00 kn

4.kapitalne donacije - 21.000,00 kn«

Članak 2.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 325-01/12-01/01

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

Mošženička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr