SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

31.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012., donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za

2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/11, 3/12) članak 2. mijenja se i glasi:

»Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) sa procjenom troškova:

**** tablica se nalazi na kraju dokumenta ****

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1.prihodi od komunalnog doprinosa - 650.000,00 kn

2.kapitalne pomoći - 153.000,00 kn

3.koncesije na javnom vodnom dobru - 1.000,00 kn

4.vodni doprinos - 9.000,00 kn

5.primici od zaduživanja - 2.000.000,00 kn

6.višak prihoda iz prethodne godine - 78.674,34 kn«

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/29

Ur. broj: 2156/03-02-12-3

Mošćenička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

Izmjena i dopuna Programa gradnje objeka  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr