SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA KLANA

14.

Na temelju članka 86. »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/ 11) te Zaključka načelnika Općine Klana KLASA: 022- 01/12-01/14, URBROJ: 2170-06-12-01-02 od 20. lipnja 2012. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Klana objavljuje

JAVNU RASPRAVU
prijedloga Urbanističkog plana uređenja
UPU-2: I1 - Proizvodna zona - Asfaltna baza »Marišćina

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-2: I1 - Proizvodna zona - Asfaltna baza »Marišćina (dalje: UPU 2).

2. Javni uvid u prijedlog UPU-a 2, provest će se od dana 4. srpnja 2012. godine do dana 3. kolovoza 2012. godine, u prostoriji vijećnice Općine Klana, Klana 33, Klana.

3. Uvid u prijedlog UPU-a 2 može se obaviti u prostoriji vijećnice Općine Klana u sjedištu Općine Klana, svakim radnim danom od 7.00 do 14.00 sati.

4. Javno izlaganje o prijedlogu UPU-a 2 izvršit će se dana 10. srpnja 2012. godine, u 17.00 sati u prostoriji vijećnice Općine Klana za sve zainteresirane pravne i fizičke osobe.

5. Nadležna tijela i osobe, građani i pravne osobe te vlasnici nekretnina, mogu svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog UPU-a 2 dostaviti Općini Klana od dana 4. srpnja 2012. godine do dana 3. kolovoza 2012. godine i to pisanim putem na adresu Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana ili upisom u knjigu primjedbi koja će u vrijeme provedbe javnog uvida biti dostupna uz prijedlog UPU-a 2 u prostoriji vijećnice Općine Klana, svakim radnim danom od 7.00 do 14.00 sati.

6. Sva očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani, isti moraju sadržavati čitko ispisano ime i prezime građana, odnosno naziv pravne osobe, kao i adresu podnositelja primjedbe. Primjedbe koje neće imati gore tražene uvjete neće se uzeti u razmatranje prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 360-01/12-01/86

Ur. broj: 2170-06-12-01-11

Klana, 21. lipnja 2012.

NAČELNIK OPĆINE KLANA

Matija Laginja, dipl. ing. šum., v.r.

Općina Klana

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51217&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr