SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

26.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U odluci o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 49/ 11) članak 11. mijenja se i glasi:

»Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Ukupna godišnja obveza iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

U 2012. godini Općina će se zadužiti do iznosa od 2.000.000,00 kuna za financiranje dodatnih ulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga.

Tekuće otplate glavnice i pripadajuće kamate kreditnog zaduženja Općine odnose se na kredit HBOR-a putem Hrvatskih voda za projekt Vodoopskrbni sustav »Visoka zona Općine Mošćenička Draga«. Zadnja rata navedenog kreditnog zaduženja dospijeva na naplatu 31.12.2012. godine.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju proračunske godine iznosi 2.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/52

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

Mošćenička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr