SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
GRAD DELNICE

15.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na svojoj sjednici 19. lipnja 2012. donosi

III. izmjene i dopune
ODLUKE
o socijalnim stipendijama

Članak 1.

U Odluci o socijalnim stipendijama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/08, 50/08 i 36/10) mijenja se sljedeće:

U članku 2. stavku 1. nakon riječi »učenicima« dodaju se riječi: »srednjih škola«.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U obitelji s dvoje ili više djece koja ispunjavaju uvijete za dodjelu socijalnih stipendija mogu se odobriti najviše dvije stipendije, no samo ukoliko se oboje školuju izvan mjesta stanovanja. Ova se odredba odnosi i na učenike i na studente.«

U članku 2. stavak 3. se briše.

Članak 2.

U članku 8. odredbi »a) Obiteljske materijalne prilike« u stavku 1. tablica prihoda po članu obitelji mijenja se i glasi:

PRIHODI

BODOVI

manje od 800,00

80

801,00 do 1.000,00

70

1.001,00 do 1.200,00

60

1.201,00 do 1.400,00

50

1.401,00 do 1.600,00

40

1.601,00 do 1.800,00

30

1.801,00 do 1.900,00

20

1.901,00 do 2.000,00

10

U članku 8. odredbi »a) Obiteljske materijalne prilike« stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mjesečni prihod utvrđuje se na osnovi potvrde o prihodima svih članova obitelji u prvih 6 mjeseci tekuće godine (prihodi po osnovi rada, od mirovine, dječji doplatak, alimentacija i svi ostali prihodi).

U članku 8. odredbi »a) Obiteljske materijalne prilike« u stavku 3. iznos »1.800,00« mijenja se i glasi: »2.000,00«.

Članak 3.

U članku 8. odredbi »d) Zdravstveno stanje članova obitelji« stavak 1. mijenja se i glasi:

»U obitelji u kojoj postoji član čija je invalidnost veća od 70%, što se dokazuje rješenjem Mirovinskog osiguranja ili član kojemu je potrebna tuđa pomoć za osiguravanje osnovnih životnih potreba, kandidat dobiva 20 bodova.

Članak 4.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Obavijest o natječaju objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja, a cjelokupni tekst natječaja na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 604-02/08-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/04-12-4

Delnice, 19. lipnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51300&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr