SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

11.

Na temelju članka 13. stavka 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Malinska - Dubašnica

I.

1. Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska - Dubašnica (Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska - Dubašnica, čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

2. Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska - Dubašnica (Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska - Dubašnica sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-02/11-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-15

Malinska, 12. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-
DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr