SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

27.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 14. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine« broj 57/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012., donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba socijalne skrbi u Općini
Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 49/11) članak 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Tekuće donacije socijalno-humanitarnim
udrugama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.000,00 kn

- Crveni križ Opatija - 30.000,00 kn

- ostale socijalno-humanitarne udruge - 4.000,00 kn«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/12-01/03

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

Mošćenička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr