SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

28.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/ 93, 38/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012., donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi u Općini
Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 49/11) članak 3. mijenja se i glasi:

»Općina Mošćenička Draga će tijekom 2012. godine financirati:

1.obnovu kulturnih dobara na području
Općine Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . 304.224,40 kn

2.projekt uređenja trga ispred crkve
Sv. Jurja u Brseču. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn

2.osiguranje objekata kulture na
području Općine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-Kumičićeva kuća u Brseču, Muzejska zbirka
Mošćenice, Eko muzej Mošćenička Draga

3.osnivačku dokumentaciju za Eko muzej
Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.345,49 kn«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Općina Mošćenička Draga će tijekom 2012. godine sufinancirati:

1.manifestacije Općine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-»Mošćenički pinel 2012« - 6.000,00 kn

-»Mošćenički umjetnički festivalčić 2012« - 6.000,00 kn

-»4. Smotra i regata tradicijskih barki na
jedra« - 15.000,00 kn

-»Smotra klapa« - 5.000,00 kn

-Dani Općine - 8.000,00 kn

2.tradicijske običaje - maškare. . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

3.izdavačku djelatnost - tiskanje knjiga. . . . 36.000,00 kn

4.djelatnosti udruga u kulturi na području
Općine Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . . 48.000,00 kn

-»Katedra čakavskog sabora Općine Mošćenička
Draga« - 24.000,00 kn

-Pjevački zbor »Sv. Andrija« - 12.000,00 kn

-Pjevački zbor »Brseč« - 12.000,00 kn

5.Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija - obavljanje
knjižnične djelatnosti na području Općine
Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.300,00 kn

-redovna djelatnost - 78.300,00 kn

-nabava knjižnične građe - 20.000,00 kn«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Općina Mošćenička Draga će u 2012. godini dodijeliti 30.000,00 kn kapitalnih donacija za kulturne potrebe.«

Članak 4.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/11-01/07

Ur. broj: 2156/03-02-12-2

M.Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr